Semalt Expert definuje kroky pro webovou škrabku s Javascriptem pomocí Jquery a Regex

I když je snadné pomocí nástroje jQuery načíst data z rozhraní API webových stránek, ne všechny weby mají veřejné rozhraní API, ze kterého můžete jednoduše získat potřebné informace. Z tohoto důvodu možná budete chtít najít další možnost, kterou je webový šrot . Zde je proces použití šrotu na straně klienta pomocí JavaScriptu pomocí jQuery a Regex. Webové škrabání ve skutečnosti znemožňuje používání rozhraní API webových stránek, protože získáte všechna požadovaná data. U rozhraní API může být vyžadováno přihlášení, což vám usnadní dohledání.

Pomocí požadavku jQuery .get uchopte celou stránku HTML. Celý zdrojový kód stránky bude zaznamenán do konzoly. V této fázi odepření přístupu se může zobrazit chyba, neměli byste se však obávat, protože existuje řešení. Kód požaduje stránku stejně jako prohlížeč, ale místo zobrazení stránky získáte kód HTML.

Výnos nemusí být přímo to, co chcete, ale informace jsou v kódu, který jste chytili. Chcete-li získat požadovaná data, použijte metodu jQuery jako .find (). Chcete-li načíst celou stránku do externích skriptů, písem a stylů, změňte odpověď na objekt jQuery. Možná však budete potřebovat pouze některé kousky dat, nikoli celou stránku a externí data. Použijte Regex k nalezení vzorů skriptů v textu a jejich odstranění. Přesto můžete použít Regex k výběru dat, která vás zajímají.

Regex je důležitý při porovnávání všech typů vzorců v řetězcích a při hledání dat v odezvě. Pomocí výše uvedeného kódu Regex můžete odstranit jakýkoli formát datového souboru. Bylo by mnohem snazší, kdyby údaje, které potřebujete, byly ve formě prostého textu.

Výzvy, kterým byste mohli čelit a jak s nimi zacházet

Sdílení zdrojů napříč původem (CORS) je skutečnou výzvou v rámci šrotování na straně klienta. Šrotování na webu je omezeno, protože v některých případech je považováno za nezákonné. Z bezpečnostních důvodů jsou požadavky HTTP křížového původu uvnitř skriptů omezeny, což má za následek chybu CORS. Použitím nástrojů napříč doménami, jako jsou všechny originály, křížový původ, Ať už je původ, jakýkoli původ a další, můžete dosáhnout svého cíle.

Dalším problémem, kterému můžete čelit, je omezení sazeb. Přestože většina veřejných webů nemá více než Captcha jako obranu proti automatizovanému přístupu, můžete narazit na web, který má omezení sazeb. Zde můžete použít několik IP k překonání omezení.

Některé weby mají software určený k zastavení webových škrabek. Podle toho, jak jsou silní, se ocitnete v nepořádku. Možná budete muset hledat nějaké informace, abyste se vyhnuli problémům.

Některé zdroje jsou povoleny z cizí domény pro weby, které umožňují sdílení napříč původem, včetně stylů CSS, obrázků a skriptů, videa, zvuku, pluginů, písem a rámečků.

Tyto tři kroky vám mohou pomoci odstranit data z libovolného webu:

I. Použijte JavaScript na straně klienta.

II. Použijte jQuery keškrabávání dat.

III. Použijte Regex k filtrování dat pro požadované informace.